Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

KADRA PRZEDSZKOLA

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

dr Mirosława Żmudzka

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Maja Grzechowiak

 

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

mgr Paulina Śnieć

Absolwentka studiów magisterskich UKW w Bydgoszczy o kierunku Pedagogika, specjalność Logopedia oraz studiów magisterskich na UKW w Bydgoszczy o kierunku Pedagogika, specjalność Kształcenie zintegrowane i nauczanie muzyki.

Podczas studiów odbyłam szereg praktyk związanych z obszarami realizowanych studiów, które wprowadziły mnie w świat codziennej pracy z dzieckiem. Będąc nauczycielem cały czas rozwijam się poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego jak i rozwoju osobistego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się również z innymi, pracując jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Cieszę się, że mogę współuczestniczyć w rozwoju dzieci. Praca na stanowisku nauczyciela jest moim świadomym, życiowym wyborem. Wkładam w nią wiele serca, pomysłów, energii i zaangażowania. W zamian otrzymuję każdego dnia wiele radości, przyjemności, spełnienia i satysfakcji.

W czasie wolnym próbuję regenerować siły poprzez spotkania z przyjaciółmi, czytanie książek, długie spacery oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Szczególną sympatią darzę X muzę. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, a w szczególności śpiewania oraz ... czekolady :).

 

mgr Katarzyna Szymczak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika, o specjalności Przedszkolna. Ponadto ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo, o specjalności kultura popularna. Z wykształcenia jestem również nauczycielem wiedzy o kulturze. 
Swój warsztat pracy doskonalę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m. in.: Terapia ręki dzieci i młodzieży, Pedagogika cyrku oraz pedagogika zabawy, Integracja sensoryczna czy Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Ponadto posiadam uprawnienia Animatora czasu wolnego, Wychowawcy kolonijnego i Młodszego ratownika WOPR-u.
Czas wolny poświęcam na rozwijanie swojej pasji, jaką jest taniec. W wolnych chwilach lubię także pływać i czytać książki.

 

Olga Stępniewska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 
w Poznaniu. Ukończyłam studia licencjackie z przygotowaniem nauczycielskim, na kierunku: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna ze Specjalizacją Nauczycielską oraz studia magisterskie na kierunku: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Moją pasją jest praca z dziećmi. Staram się uczynić wszystko, aby były szczęśliwe, bezpieczne i mogły się wszechstronnie rozwijać.
Interesuję  się plastyką  i techniką. Posiadam zdolności artystyczne, które staram się rozwijać w każdej wolnej chwili. Maluję, rysuję, wycinam, kleję, tworzę cuda z papieru, krepiny itp., a także piszę wiersze dla dzieci. 

 

Weronika Bieńkowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Pedagogika o specjalności Wczesnoszkolna i Wychowanie Muzyczne według zasad Edwina E. Gordona oraz Pedagogika o specjalności Opiekuńcza, a także SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu na kierunku Stosowana Analiza Zachowania. Swój warsztat pracy doskonalę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. Oligofrenopedagogika, Terapia Behawioralna, Metoda Dobrego Startu, Terapia Ręki, Glottodydaktyka oraz liczne warsztaty Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Jestem osobą otwartą i komunikatywną, ale bardzo konsekwentną w swoich działaniach. Moją pasją jest praca z dziećmi, a także koty i czytanie książek. W wolnym czasie lubię spędzać czas na łonie natury, jeździć na rowerze i pływać.

 

Ewa Zielińska

     Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Pedagogika  Wczesnoszkolna i Wychowanie Muzyczne oraz Pedagogiki Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkim. Dodatkowo prowadzę zajęcia umuzykalniające wg teorii Edwina E. Gordona. Swój warsztat staram się poszerzać poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia.
     Czas wolny spędzam przede wszystkim aktywnie z rodziną, jeżdżąc na  , rolkach czy na spacerach. Jedną z moich pasji jest muzyka oraz śpiew.

 

Agata Szpajda

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o spec. resocjalizacja. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach:przygotowanie pedagogiczne i pedagogika rewalidacyjno - terapeutyczna. 
Aktualnie uczęszczam na studia podyplomowe na kierunki: pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna oraz integracja sensoryczna. Biorę  także udział w licznych szkoleniach. 
W wolnych chwilach czytam książki i spędzam czas z przyjaciółmi.

 

Klaudia Sośnicka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia pedagogiczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej o kierunku innowacyjna edukacja muzyczna według zasad E.E. Gordona. Staram się wzbogacać swój warsztat pracy uczęszczając na szkolenia oraz kursy. W wolnych chwilach oddaję się swojej pasji jaką jest siatkówka, która towarzyszy mi już od kilkunastu lat. 

 

mgr Martyna Hak

Jestem osobą uśmiechniętą, szczerą oraz empatyczną. W swoich działaniach wychowawczych zawsze kieruje się dobrem dziecka, a także troską i wrażliwością na potrzeby innych. Bardzo lubię dzieci i potrafię nawiązać z nimi dobry kontakt. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. W okresie studiów odbyłam różnego rodzaju praktyki, które pozwoliły mi rozwinąć swoje możliwości oraz zdobyci niezbędną wiedzę i umiejętności. Moim największym celem w pracy z dzieckiem jest wspieranie oraz towarzyszenie dziecku w  jego rozwoju i doświadczaniu świata a także stworzenie atmosfery pełnej radości, ciepła oraz poczucia bezpieczeństwa.

 

mgr Izabela Dolot

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Muzyczne oraz Pedagogika Opiekuńcza. 
Prowadzę zajęcia umuzykalniające metodą E.E.Gordona.
Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.
Interesuję się śpiewem i muzyką. 

 

mgr Karolina Gierszewska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńcza ukończone na tej samej uczelni. Zrealizowałam także studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii z elementami surdologopedii i tyflologopedii na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.  Animator zabaw dziecięcych, a od niedawna również terapeuta ręki.
Uczestniczka wielu szkoleń: Metoda Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Arteterapii, Muzykoterapii, Podstaw Terapii Behawioralnej, Metody Krakowskiej oraz Komunikacji Alternatywnej.
W pracy głównie kieruje się ideą poszanowania wolności, suwerenności i praw dziecka. Bliski jest mi nurt  wychowania bliskości, choć nie brakuje mi konsekwencji i stanowczości. Kocham rozmawiać, słuchać oraz otaczać się ludźmi. Z uśmiechem oraz optymizmem kroczę przez życie.

 

mgr Justyna Cichowicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia na kierunkach: Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki. Od dziecka wiedziałam, że chcę pracować jako nauczyciel. Zrealizowałam swoje cele i marzenia. Moja praca sprawia mi ogromną radość oraz dostarcza dużo przyjemności i satysfakcji. Cieszy mnie wspólne odkrywanie z dziećmi tego, co nowe i nieznane. Myślę, iż najlepszą nagrodą za moją pracę są uśmiechy dzieci. Dodatkowo prowadzę zajęcia ze studentami, którym przekazuje zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną. W wolnych chwilach lubię dalekie wędrówki po górach, a w wakacje odpoczywam żeglując bądź podróżując. 

 

mgr Katarzyna Śniegulska

 

Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku: Praca socjalna z terapią społeczną oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Pedagogika  przedszkolna z terapią dziecka.
Swój warsztat pracy ustawicznie doskonalę na wielu szkoleniach i kursach z zakresu: kinezjologii edukacyjnej, terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, metody W. Sherborn, metody B. Strauss. Aktualnie jestem  również terapeutą ręki.
W codziennych sytuacjach poszukuję inspiracji do pracy z dziećmi. Staram się jak najgłębiej poznać świat dziecka, aby stworzyć najmłodszym najlepsze warunki do rozwoju, zgodnie z ich potrzebami.

 

Natalia Lewicka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Ukończyłam pedagogikę o specjalności: Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju. Następnie kontynuowałam naukę na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jestem osobą otwartą, szczerą i uśmiechniętą a także łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Ponadto jestem osobą cierpliwą 
i wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka.

 

mgr Adrianna Rabęda- Urbańska

 

mgr Marzena Zygmunt

 

 

NAUCZYCIEL- CIEŃ

 

mgr Aleksandra Mrugowska

 

Franciszek Fanslau

 

 

ASYSTENTKA NAUCZYCIELA

Alicja Kryspin

Aneta Kasperek- Chełminiak

Agnieszka Korejba

 

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

mgr Marta Grzelczak

 

Język angielski (lektor)

mgr Katarzyna Orłowska

mgr Magdalena Siadak

 

Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona
mgr Izabela Dolot/ mgr Klaudia Sośnicka,

mgr Patrycja Mazurek (akompaniament)

 

Taekwondo olimpijskie
mgr Arkadiusz Nowakowski

 

Taniec

mgr Katarzyna Szymczak

 

Zabawy z liczbami

mgr Paulina Śnieć

 

Zabawy teatralne
mgr Karolina Gierszewska

 

Zabawy plastyczne
mgr Marzena Zygmunt

mgr Katarzyna Śniegulska

 

Programowanie

mgr Martyna Hak

mgr Justyna Cichowicz

 

SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W PRZEDSZKOLU

LOGOPEDA - mgr Ewa Folcik

PSYCHOLOG - mgr Marlena Groszewska

 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki