Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

OFERTA

 

OPŁATY - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WARUNEK KONIECZNY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA:
- dziecko musi być szczepione (książeczka zdrowia dziecka z aktualną kartą szczepień obowiązkowych)
- WPISOWE- opłata jednorazowa w wysokości 200 zł (w ramach tej opłaty dziecko ma zapewnioną adaptację oraz diagnozę logopedyczną)- płatne w chwili uzyskania informacji o dostaniu się dziecka do przedszkola.
 
Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje zniżka na czesne
50%- w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, słabowidzących, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
100%- w przypadku dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 
Opłata za posiłki jest naliczana według cennika przyjętego w przedszkolu.
 
 
Na pakiet zajęć podstawowych składa się:
język angielski w ramach realizacji podstawy programowej,
zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona,
zajęcia edukacyjno- rytmiczne (rytmika),
gimnastyka ogólnorozwojowa,
opieka psychologa,
profilaktyka logopedyczna,
zajęcia poszerzające kompetencje emocjonalno- społeczne (raz w miesiącu),
zajęcia z Integracji Sensorycznej (raz w miesiącu),
religia/etyka (na prośbę rodziców).
 
Zajęcia dodatkowe do wyboru:
Programowanie- dla 5,6- latków
taekwondo
zajęcia taneczne
zajęcia teatralne
zajęcia plastyczne
zabawy z liczbami
 
OPŁATY WAKACYJNE (lipiec i sierpień)- przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
Wysokość czesnego- 350 zł + stawka żywieniowa w wysokości 12 zł (zwrot przy zdeklarowanej, usprawiedliwionej nieobecności)
Opłata za rezerwację miejsca w przypadku miesięcznej wakacyjnej nieobecności dziecka- 200 zł
Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki