Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

OFERTA

OPŁATY - ROK SZKOLNY 2022/2023

Czesne w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 450 zł

Zajęcia realizowane w ramach tej kwoty:

 • język angielski w ramach realizacji podstawy programowej,
 • zajęcia dodatkowe prowadzone w grupie przez wychowawcę,
 • zajęcia edukacyjno - rytmiczne (rytmika),
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • opieka psychologa,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • zajęcia poszerzające kompetencje emocjonalno- społeczne(raz w miesiącu),
 • religia/etyka (na prośbę rodziców).

 

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje zniżka na czesne:

50% - w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, słabowidzących, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

100% - w przypadku dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Rodzice mają prawo wyboru zajęć dodatkowych płatnych 50 zł miesięcznie:

Zajęcia dodatkowe do wyboru:

 • programowanie - dla 5,6- latków
 • taekwondo
 • taniec
 • zajęcia plastyczne
 • język angielski
 • zajęcia sportowe
 • szermierka
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • zajęcia umuzykalniające wg koncepcji E.E.Gordona

Zajęcia będą organizowane po uzbieraniu grupy min. 10 osób.

Istnieje możliwość zorganizowania innych zajęć – w zależności od potrzeb.

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki