Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


GRUPY Żabki, Liski, Myszki

7:00 – 8:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8:30

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodniczne, prace porządkowe.

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe.

8:30 – 9:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego - aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, teatralna.

9:30 – 11:00

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

10:45 – 11:15

II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

11:15 – 12:45

Relaksacja.

13:00 – 13:30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

13:30 – 14:00

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

14:00 – 15:00

Organizowanie różnorodnych zabaw oraz warunków rozwoju m.in. poprzez możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

15:00 – 15:30

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

15:30 – 17:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy wyciszające.

 

GRUPY Pszczółki, Misie, Sowy, Delfinki, Zajączki, Jeżyki, Kotki, Tygryski

7:00 – 8:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8:30

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym ze śpiewem przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe.

8:30 – 9:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

9:00 – 09:30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego - aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, teatralna.

09:30 – 10:30

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego - aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, teatralna.

11:00 – 11:30

II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

11:30 – 12:30

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

12:30 – 13:00

Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

13:00 – 13:30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

13:30 – 14:00

Relaksacja, "Cała Polska czyta dzieciom".

14:00 – 15:30

Organizowanie różnorodnych zabaw oraz warunków rozwoju m.in. poprzez możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i organizowane, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

15:30 – 16:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

16:00 – 17:00

Kontakty okolicznościowe, zabawy dowolne i organizowane, zajęcia indywidualne - pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy, zabawy wyciszające. 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki