Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

O NAS

 

Przedszkole Akademickie usytuowane jest w bezpiecznym, monitorowanym i nowocześnie wyposażonym kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki, położonym w malowniczym zakolu Brdy w sercu Bydgoszczy. Infrastruktura Uczelni umożliwia przedszkolakom wykorzystanie boiska do gier i zabaw ruchowych, sali widowiskowej oraz sportowej, a także różnego rodzaju sal dydaktycznych, np. komputerowych. Przedszkole prowadzi również ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim Uczelni.

Przedszkole powstało w 2013 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Nasze dzieci pod dobrą opieką – przedszkole zakładowe przy WSG, którego najważniejszym założeniem było umożliwienie podjęcia lub kontynuowania studiów oraz powrót do pracy osób po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, dzięki zaistnieniu w najbliższym otoczeniu społecznym ośrodka sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci studentów i pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki, ale nie tylko - do przedszkola może uczęszczać każde dziecko. Otwarcie przedszkola spowodowało tym samym wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście, zapewniając im odpowiedni rozwój, zarówno intelektualny, jak i społeczny.

Uczelnia przygotowała projekt przedszkola odpowiadającego rozporządzeniom ministerialnym, przyjaznego dziecku i stawiającego na pierwszym miejscu jego harmonijny rozwój. Stworzyła je grupa specjalistów posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak i dobrze wyspecjalizowana kadra akademicka WSG.

Wyższa Szkoła Gospodarki jako pierwsza zauważyła perspektywę utworzenia przedszkola przy uczelni wyższej. Umożliwiła tym samym studentom i absolwentom kierunków pedagogiki poznanie infrastruktury placówki edukacyjnej, poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w przedszkolu oraz sprawdzenie dopiero co zdobytej wiedzy podczas praktyk studenckich.

 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki