Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

ROK 2020


KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA"

W dniu 16.12.2020r. nastąpiło rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”.

Laureatami zostali:

I miejsceLena Nuckowska- Przedszkole Niepubliczne PANDA

II miejsce- Małgorzata Rusiecka- Przedszkole nr 43

III miejsce- Jagna Ostrowska- Przedszkole Niepubliczne CENTUŚ 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 


Drodzy rodzice!

W dniu 7 grudnia 2020r. (poniedziałek) obchodzimy w przedszkolu Mikołajki. Bardzo prosimy, żeby w tym dniu każde dziecko miało na sobie czerwony akcent.

Kadra Przedszkola

 


OFERTA OBOZU NARCIARSKIEGO

Drodzy Rodzice, zachęcamy do skorzystania z oferty biura podróży eduTRAVELER.

Więcej informacji w załączniku.

OFERTA 

 


ANDRZEJKI
Drodzy Rodzice!
Z okazji Andrzejek - 30 listopada (poniedziałek)
organizujemy przedszkolną zabawę z wróżbami, dlatego bardzo prosimy o przygotowanie stroju do przebrania dla swojego dziecka, np. wróżki, wiedźmy, czarodzieja, kotka itp.
 
Kadra Przedszkola

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Drodzy Rodzice!

W dniu 25.11.2020r. (środa) będziemy w przedszkolu obchodzić 
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. 
Ze względu na zalecenia sanepidu, prosimy żeby w tym dniu dzieci nie przynosiły do przedszkola swoich maskotek.


Kadra Przedszkola

 


 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Drodzy Rodzice, informujemy, że 24 listopada 2020 roku (wtorek) w grupie Żabki, Kotki i Misie odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Bardzo prosimy żeby dzieci w tym dniu miały na sobie odświętne stroje.

Kadra przedszkola

 


Drodzy Rodzice, zapraszamy na zebrania w następujących terminach:


31.08.2020r., godzina 16.00
Grupa Żabki- G107
Grupa Kotki- G108
Grupa Misie- G206

01.09.2020r., godzina 16.00
Grupa Pszczółki- G107
Grupa Zajączki- G108
Grupa Sowy - G206

02.09.2020r., godzina 16.00
Grupa Delfiny- G107
Grupa Tygryski- G108
Grupa Jeżyki- G206

Zebranie ogólne w aplikacji Teams 
03.09.2020r., godzina 16.00

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2ZGY5NmQtMjUyMC00NTBlLWI0ODEtNDhhNzc3ZjcyYzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%22%2c%22Oid%22%3a%22cff5c2cb-1579-485d-b039-95e9d98717a8%22%7d 

 


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na cykl Wykładów Jadwiżańskich z zakresu pedagogiki i psychologii, poświęconych szeroko rozumianej edukacji. Kolejne tematy związane będą z kategorią wychowania rozumianego jako proces sprzyjający rozwojowi człowieka i urzeczywistniający się poprzez oddziaływanie wybranych czynników oraz środowisk -  kultury, rodziny i szkoły. 

Pierwszy wykład – 13.07 poniedziałek, godz. 17.00 

Edukacja to relacja – refleksje nad edukacją dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oczyma nauczyciela, specjalisty poradni psychologiczno – pedagogicznej i rodzica. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ0NTRiNjAtNGU0OS00Y2Y3LWJhN2YtZWJkNGQyMWM2YWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%22%2c%22Oid%22%3a%22a5166b0d-7b04-4c09-9031-cd9a1c649445%22%7d       

 


Drodzy Rodzice!

staramy się przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, co prezentujemy na filmiku :)

https://youtu.be/R3Ck2MaVtYc 

 


Standardy bezpieczeństwa w Przedszkolu i Żłobku Akademickim WSG "Uniwersytet Dziecięcy"

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do wysłuchania przemówienia pani Dyrektor Mirosławy Żmudzkiej.

https://youtu.be/oWdTKYJKn8I

 


BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!!!


Drodzy Rodzice,

Z przyjemnością informujemy, że spełniając wszystkie wymogi bezpieczeństwa z dniem 6 maja 2020 roku uruchomiliśmy ponownie wszystkie nasze placówki.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby Dzieci i Państwo czuli się w Naszych placówkach bezpiecznie. Dbając o Państwa oraz komfort naszych Pracowników powołaliśmy zespół ekspertów, osób pracujących w Akademickim Centrum Medycznym oraz współpracujących z Uczelnią składający się ze specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny, psychiatrii i psychologii, który wspólnie przygotował szczegółowe standardy sanitarne, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia.

 

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada bogatą infrastrukturę, dzięki czemu była wstanie przygotować dodatkowe sale i pomieszczenia wielofunkcyjne, gdyby by była potrzeba tworzenia mniejszych grup dzieci, aby mogły przebywać w bezpiecznych, komfortowych warunkach. Dzięki własnym, zielonym terenom znajdującym się na terenie kampusu, dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wszystkie Nasze placówki wyposażone zostały w odpowiedni sprzęt ułatwiający dezynfekcje i utrzymanie czystości w salach zabaw dla dzieci, jak również w częściach wspólnych takich jak korytarze czy szatnie. Na ponowne uruchomienie placówek zostały specjalnie zakupione przepływowe lampy bakteriobójcze NBVE, które są jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Lampy włączane są na noc dzięki czemu nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Wyższa Szkoła Gospodarki zatrudnia ponad 60 osób – opiekunów i nauczycieli, którzy są gotowi, aby zapewnić Państwa dzieciom odpowiednią opiekę. Pracownicy zostali przeszkoleni z wdrożonych zasad, dotyczących zachowania higieny w oparciu o wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdy opiekun otrzymał dodatkowe maseczki, przyłbice oraz rękawiczki, aby w jak najlepszy sposób dbać o zdrowie wszystkich podopiecznych. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpiecznym, stały kontakt z naszymi placówkami dzięki aplikacji 4parents, telefonom czy mailom.

Z informacji przekazanych od Państwa wynika, że liczba dzieci będzie stopniowo rosła w kolejnych tygodniach. Otwarcie placówek już teraz powoli nam na ich łagodny powrót, dzięki czemu unikniemy nagłego wpuszczenia wielu osób w tym samym czasie oraz pozwoli nam na doskonalenie wypracowanych procedur oraz dalsze sukcesywne szkolenia pracowników. Wiemy, że wszystkie standardy sanitarne nie są tylko na chwilę, ale w nowej rzeczywistości zostaną z Nami na dłużej, dlatego chcemy, aby każdy czuł się w nich bezpiecznie i komfortowo.

 


Drodzy Rodzice,

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi MRPiPS opublikowało szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały Nas w najbliższych tygodniach i miesiącach. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Chcąc Państwu umożliwić powrót do pracy już od dnia dzisiejszego wprowadzamy wszystkie wytyczne, aby być gotowym od 6 maja na przyjęcie dzieci. 

W związku z tym, przesyłamy Państwu pierwsze wytyczne dotyczące przyjmowania dzieci w naszych placówkach. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wszystkich zaleceń. Pamiętajmy, że jest to Nasza wspólna sprawa, aby dbać o zdrowie Maluszków i tym samym, na miarę możliwości, zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci zdrowych.

Prosimy o mailową informację zwrotną do dnia 3 maja br. o planowanym przysyłaniu dziecka do placówki oraz godziny w jakich będzie Państwo potrzebować opieki. 

W poniedziałek/wtorek będzie Państwa informować o dalszych decyzjach i wytycznych wprowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO PLACÓWKI  

WYTYCZNE MINISTERSTWA 

 


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
 
Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie recytatorskim: 
,,Kto ty jesteś? - Polak mały”
 
 
I. Główne założenia konkursu
1. Nazwa konkursu: „Kto ty jesteś? - Polak mały” 
 
2. Organizator konkursu:
Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy”
ul. Garbary 2 (budynek A), 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 04; 506 057 539.
www.przedszkole.byd.pl
www.facebook.com/PrzedszkoleAkademickieWSG
 
3. Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się 29.04.2020r.i trwać będzie do 07.05.2020r.
4. Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 2,5-7 lat uczęszczające do Przedszkola Akademickiego – Uniwersytetu Dziecięcego w Bydgoszczy.
 
II. Cele konkursu:
-rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną,
-zachęcenie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego tradycją i wartościami,
-wzmocnienie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki,
-rozwijanie wartości artystycznych,
-promowanie młodych talentów.
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Formy pracy: filmik przedstawiający prezentację przez dziecko dowolnego wiersza autorstwa polskiego poety, o tematyce patriotycznej. 
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko i nagranymi przy pomocy Rodzica.
3. Kryteria oceny prac: dobór tekstu zgodnego z tematem i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, dykcja, modulacja, tempo, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową – jeden filmik.
5. Czas prezentacji wiersza nie może przekroczyć 3 minut.
6. Utwór powinien być wykonany w języku polskim. 
7. Ocena prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
8. Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Prace należy dostarczyć drogą mailową,  na adres olga.stepniewska@byd.pl do dnia 07.05.2020r.
IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11.05.2020r. na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.byd.pl oraz na Facebooku. 
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody po powrocie do przedszkola.
3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie
4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
V. Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola, na Facebooku przedszkola oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku). 
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!

 


WYNIKI KONKURSU WOKALNEGO
„WESOŁO SIĘ BAWIMY, BO PIOSENKI LUBIMY”
 

I miejsce – Jerzy Japiński
II miejsce – Malwina Piechowiak
III miejsce – Eryk Wojtysiak
 
Gratulujemy!
Dziękujemy za przesłane prace!
Na wszystkich uczestników po powrocie do przedszkola będą czekać nagrody! :)

 

Jerzy 

Malwina 

Eryk 


Wyniki konkursu na najciekawszą książeczkę stworzoną przez Nasze Przedszkolaki!

 

I miejsce- Olek Skubiszewski

II miejsce- Franciszek Gummer

III miejsce- Rafał Kruger

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Nagrody za udział w konkursie będą czekały na dzieci w przedszkolu :)

 

Ze względu na problemy techniczne wyniki zostaną opublikowane na przedszkolnym facebooku w późniejszym terminie.

 


Szanowni Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, który decyzją Rządu uniemożliwił Państwu stacjonarne korzystanie z oferty Żłobka oraz Przedszkola oraz z licznymi zapytaniami z Państwa strony wraz z kancelarią prawną przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na pytania, które w tym czasie do nas trafiły.

FAQ – żłobek i przedszkole WSG w czasie epidemicznym

 


Zapraszamy do udziału w konkursie "Wesoło się bawimy, bo piosenki lubimy".

I. Główne założenia konkursu

1. Organizator:
Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy”
ul. Garbary 2 (budynek A)
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 04; 506 057 539.

2. Konkurs rozpoczyna się 20.04.2020 r. i trwać będzie do 26.04.2020 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi:
„Wesoło się bawimy, bo piosenki lubimy" – konkurs na najlepsze wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu i nagranie wykonania.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne z Przedszkola Akademickiego WSG „Uniwersytet Dziecięcy” w wieku od 2,5 do 7 lat.

II. Cele konkursu:
- Rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzyki.
- Rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności dziecka.
- Inspirowanie dzieci do poznawania i podejmowania różnych aktywności artystycznych.
- Prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
- Zaangażowanie dzieci wraz z rodzicami do czynnego udziału w życiu przedszkola.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Formy pracy: filmik przedstawiający wykonanie przez dziecko dowolnej piosenki lub jej fragmentu.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi - zaśpiewanymi samodzielnie przez dziecko i nagranymi przy pomocy Rodzica.
3. Kryteria oceny prac: muzykalność, warunki głosowe, interpretacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne.
4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową – jeden filmik.
5. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 3 minut.
6. Utwór może być wykonany w dowolnym języku.
7. Utwór dzieci wykonują a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem, podkładem muzycznym bądź oryginalnym nagraniem.
8. Ocena prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Prace należy dostarczyć drogą mailową, na adres: katarzyna.szymczak@byd.pl do dnia 26.04.2020 do godziny 18:00.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.04.2020 r. na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.byd.pl oraz na Facebooku.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody po powrocie do przedszkola.
3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola, na Facebooku przedszkola oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku).
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

I miejsce- Filip Poznań
II miejsce- Bartek Uniszkiewicz
III miejsce- Amelia Sośnicka

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce


Drodzy Rodzice,

w związku z decyzjami Rządu, do 24 kwietnia Przedszkole nie będzie świadczyło stacjonarnej opieki. Liczymy, że od 27 kwietnia wrócimy do pracy sprzed 12 marca. 

Tuż po świętach zamieścimy kolejne informacje dotyczące płatności oraz rozwiązania gdyby okazało się, okres zamknięcia placówek w formie usług stacjonarnych przedłuży się po 26 kwietnia. 

Poniżej możliwości, z jakich mogą Państwo skorzystać w ramach rozwiązań na czas epidemii.

 

Dodatkowe zniżki 

Dodatkowe rozwiązania na czas epidemii 

  
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„OZDOBA WIELKANOCNA”
 
Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „OZDOBA WIELKANOCNA” 
 
I. Cele konkursu:
rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia, 
rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej,
doskonalenie zdolności manualnych, 
propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych. 
II. Zasady konkursu:
1. Organizator konkursu:
Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy”
ul. Garbary 2 (budynek A), 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 04; 506 057 539.
www.przedszkole.byd.pl
www.facebook.com/PrzedszkoleAkademickieWSG
2. Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się 06.04.2020r. i trwać będzie do 10.04.2020r. 
3. Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 2,5-7 lat uczęszczające do Przedszkola Akademickiego „Uniwersytet Dziecięcy” w Bydgoszczy.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. Formy pracy:  przestrzenna, technika i materiały dowolne. 
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub we współpracy z rodzicem. 
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, pomysłowość, kreatywność, estetyka i staranność wykonania.
4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Ocena prac odbędzie się na Facebooku przedszkola, poprzez głosowanie. Zwycięży praca z największą ilością polubień. 
6. Komisja Konkursowa wyłoni spośród umieszczonych na Facebooku prac z największą ilością głosów laureatów konkursu. 
7. Głosowanie rozpocznie się 14.04.2020r. i trwać będzie do 17.04.2020r. do godziny 12:00.
8. Termin składania prac: zdjęcia wykonanych prac prosimy wysyłać na adres e-mail: kinga.kujawa@byd.pl  do 13.04.2020r. (prace wysłane w wiadomości na facebooku nie będą brane pod uwagę!)
 
IV. Wyniki konkursu i nagrody:
 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu głosowania na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.byd.pl oraz na Facebooku. 
 
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 
3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
 
4.  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 
Uwagi:
 
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola, na Facebooku przedszkola oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku). 
 
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 


WYNIKI KONKURSU "PEŁNA CHATA"


I miejsce- Weronika Burchardt
II miejsce- Szymon Langner
III miejsce- Adam Kubacki

Dziękujemy za przesłane prace!
Na wszystkich uczestników po powrocie do przedszkola będą czekać nagrody! :) 

 


„Książki, książeczki”
Regulamin konkursu plastyczno-technicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
 
 
I. Główne założenia konkursu                                                                                           
 
1. Organizator: 
 
Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy”
ul. Garbary 2 (budynek A)
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 04; 506 057 539. 
 
2. Konkurs rozpoczyna się 30.03.2020 r. i trwać będzie do 14.04.2020r..
 
3. Temat prac konkursowych brzmi: 
 
„Książki, książeczki " – stworzenie własnej książki, z treścią i ilustracjami, na dowolny temat. 
 
4. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne z Przedszkola Akademickiego WSG „Uniwersytet Dziecięcy” w wieku od 2,5 do 7 lat.
 
 
II. Cele konkursu:
 
Kształtowanie pozytywnych relacji rodzinnych poprzez wspólne nowe formy spędzania czasu wolnego. 
 
Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.
 
Inspirowanie dzieci do wyrażania ekspresji plastycznej.
 
Promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
 
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 
1. Formy pracy:
Technika dowolna /format dowolny/ z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastyczno-technicznych. 
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dziecko z pomocą rodzica.
3. Kryteria oceny prac: pomysłowość, kreatywna treść książeczki, samodzielność wykonania pracy, estetyka wykonania, walory artystyczne,  różnorodność zastosowanych środków plastycznych.
4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Komisja Konkursowa wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
7. Prace należy sfotografować i wysłać na adres e- mail: kinga.kujawa@byd.pl
 
IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 kwietnia 2020r. na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.byd.pl oraz na Facebooku. 
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody po powrocie do przedszkola.
3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
4.  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku). 
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 


Drodzy Rodzice,

od dnia 18.03.2020r. do odwołania biuro przedszkola zostaje zamknięte. 

Obsługujemy Państwa zdalnie:

mailowo- przedszkole@byd.pl; kinga.kujawa@byd.pl; miroslawa.zmudzka@byd.pl

oraz pod numerem telefonu 506 057 539

w godzinach 8.00-16.00.

 


Drodzy rodzice,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dziś obsługujemy Państwa tylko w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Przypominam nr telefonu:

52 567 00 04

506 057 539

 


Dzieci uczą rodziców w domu! 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki