Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

NOWE GRUPY- INTEGRACYJNE

Z dniem 3 września 2018 Przedszkole  Akademickie „ Uniwersytet Dziecięcy” uruchamia grupy integracyjne w ramach projektu "Przedszkole bez barier"   realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)    

Dbając o wszechstronne wsparcie dziecka oferujemy:

  •  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów,
  • kameralne sprzyjające edukacji i terapii grupy,
  • indywidualny program edukacyjno- rehabilitacyjno- terapeutyczny opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych , terapeutów, rehabilitantów, logopedów oparty o aktualną podstawę programową realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania go w domu przez rodziców,
  • różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka,
  • rehabilitację w Akademickim Centrum Medycznym przy  Wyższej Szkoły Gospodarki,
  • wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Pedagogiczno - Psychologiczno- Logopedycznej  przy WSG,
  • regularną ewaluację postępów edukacji, rehabilitacji i terapii,
  • stałą wymianę o postępach dzieci oraz udzielanie rodzicom instruktażu zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,
  • odpowiednio przygotowaną przestrzeń ( m.in. salę do Integracji Sensorycznej, bezpieczny plac zabaw) oraz pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu diagnozy rozwoju dziecka przez specjalistów Niepublicznej Poradni Pedagogiczno -Psychologiczno- Logopedycznej przy WSG.

 

Więcej informacji na stronie projektu: Przedszkole bez barier

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki