Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

ROK 2019

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MOJE MIASTO"

W dniu 30.05.2019r. nastąpiło rozstrzygniecie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego "Moje miasto". Do konkursu zostały zgłoszone 32 prace!


Laureatami zostali:
I miejsce- Aleksandra Rosińska, Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"

II miejsce- Julia Grzybowska, Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha u Tomcia Palucha"

III miejsce- Lena Kwieciszewska, Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki "Uniwersytet Dziecięcy"

Wyróżnienia:

Konrad Manerowski, Przedszkole Niepubliczne "Ludzikowo"

Lesław Kwiatkowski, Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki "Uniwersytet Dziecięcy"

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy 
wraz z Laurea University of Applied Sciences
 zapraszają do udziału w innowacyjnym projekcie 
współfinansowanym przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.
 
„4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym”
 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation), w tym opracowanie innowacyjnej Platformy 4P, integrującej współpracę międzysektorową. 
 
Czym jest sandwich generation?
Beneficjenci rozwiązania innowacyjnego – osoby fizyczne należące do kategorii tzw. „sandwich generation”, w tym:
1-szy typ osób, tj. opiekunowie faktyczni w wieku około 50 lat – opiekujący się jednocześnie rodzicem / teściem w wieku 70+ oraz posiadający dziecko 30- i wnuki
2-gi typ osób, tj. opiekunowie faktyczni w wieku około 30 lat – opiekujący się jednocześnie małymi dziećmi, wymagającymi stałej opieki oraz rodzicami / teściami i/lub dziadkami (osoby także zależne od opieki innych np. ze względu na niepełnosprawność, schorzenia)
 
Kto może pomóc osobom z sandwich generation?
 
pracodawcy i organizacje pracodawców
pomoc społeczna i instytucje integracji społecznej, JST, organizacje pozarządowe
przedszkola i ośrodki wychowania przedszkolnego
podmioty lecznicze
 
Elementy składowe narzędzia 4P:
Strategia na rzecz aktywności zawodowej opiekunów 
Zróżnicowane formy opieki – miejsce opieki łączonej dla dzieci i osób starszych / niesamodzielnych
Menedżer opiekuna – instytucje pomocowe
Wsparcie psychologiczne
Inicjator współpracy lokalnej
Menedżer opiekuna – podmioty lecznicze
Zróżnicowane formy opieki – dzienne domy pobytu ze specjalistyczną opieką leczniczą
 
 
Narzędzie informatyczne – platforma 4P:
6 profili
arkusze diagnostyczne
analiza problemów i barier
algorytm proponujący listę zaleceń
interaktywne kalkulatory
statystyki (dla menedżerów opiekuna)
kalendarz wydarzeń i baza ofert 
kontakt
newsletter
 
 
KONTAKT:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
Ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz
telefon: 52 322 90 67
4p@pte.bydgoszcz.pl
 
 
Więcej informacji na stronie: www.4p.pte.bydgoszcz.pl

 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki